کلینیک خواب

کلینیک خواب

در کلینیک خواب ،مشکلات افرادی که به هر نحوی دچار اختلالات خواب می باشند، بررسی می شود.

این اختلالات عبارتند از:

خروپف، قطع شدن تنفس در خواب ، خواب آلودگی روزانه ، سندروم پای بی قرار ، بی خوابی ،افت اکسیژن خون ،سردرد های صبح گاهی ،کابوس های شبانه و...

عضویت در خبرنامه

در خبرنامه ما مشترک شوید.