کلینیک اختلالات جنسی

کلینیک اختلالات جنسی

مشاوره اختلالات جنسی ، نوع خاصی از روان درمانی است که به زوجین کمک میکند تا عوامل پزشکی ،روانی ، شخصیتی و بین فردی موثر در رضایت جنسی بشناسند.

در کلینیک اختلالات جنسی هدف این است که به افراد کمک شود، تا بتوانند یک رابطه رضایت بخش و زندگی جنسی لذت بخشی را تجربه کنند.

عضویت در خبرنامه

در خبرنامه ما مشترک شوید.