کلینیک روانشناسی کودکان و نوجوانان

کلینیک روانشناسی کودکان و نوجوانان

بی تردید یکی از بااهمیت ترین و موثرترین دوره ی  زندگی آدمی ،دوره کودکی و نوجوانی است.

کودکان و نوجوانان منحصرا به مراقبت جسمانی نیاز ندارند بلکه این توجه باید همه ی ابعاد زندگی آنها، شامل رشد اجتماعی ،عاطفی ،شخصیتی  و مسائل مربوط به هوش را دربر بگیرد.

کلینیک کودک و نوجوان در حوزه های مربوط از جمله مشاوره تحصیلی نوجوانان،مشاوره اختلالات یادگیری کودک و نوجوان ، مشاوره اختلالات روحی در کودکان و نوجوانان،تست هوش ،نحوه برخورد با لجبازی کودکان، مشاوره تربیتی کوک و نوجوان فعالیت دارد.

عضویت در خبرنامه

در خبرنامه ما مشترک شوید.