کلینیک ترک اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد

خدمات مشاوره و روانشناسی ترک اعتیاد، برای تشخیص ،ارزیابی ، درمان و حمایت ازبیماران اعتیاد ،قابل ارائه می باشد.

جلسات روان درمانی ، گروه درمانی اعتیاد و مشاوره ، در بهبودی بیمار و جلوگیری از عود بیماری او نقش بسزایی دارد.

عضویت در خبرنامه

در خبرنامه ما مشترک شوید.